SMV 2022/23

von links nach rechts: Victor Obika (10 a – 1. Schülersprecher),
Simon Schlosser (10 b – 2. Schülersprecher), Ben Reuter (8 d – 3. Schülersprecher)
mit den Verbindungslehrkräften Petra Schmidt-Gilg und Manuela Wünschl

zum Bericht!

Die Kommentare sind geschlossen.